Vår historia.

Stiftelsen Borås Forsknings- och utvecklingsfond mot cancer bildades i april 1991. Initiativet togs av Sune Ahlström, dåvarande chef vid onkologiska kliniken på Borås lasarett. Stiftelsens styrelse arbetade ideellt och stadgar formulerades som bland annat fastslog att stiftelsens ändamål var: ”Att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutveckling inom tumörsjukdomars område.”

Det första året arbetade man med att skapa ett grundkapital att förvalta för kommande utdelningar samt att göra fonden känd för allmänheten. En stor framgång som bidrog till båda målsättningarna var det konstlotteri som konstnären Sten Flyckt tog initativ till under sommaren 1991. Vinsterna skänktes av lokala konstnärer och sammanlagt lottades ett fyrtiotal konstverk ut. Nettovinsten för fonden blev cirka 250 000 kronor. En bra grund för fondens arbete var därmed på plats och under de kommande åren och fram till idag har styrelsen tacksamt kunnat konstatera en stor generositet när det gäller gåvor, donationer, testamenten och andra bidrag till fonden. Idag är det förvaltade kapitalet nästan 60 miljoner kronor och de senaste 5 åren har i snitt ca. 1,4 mkr delats ut.

Policy för behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Därför har vi utarbetat en policy som visar hur vi hanterar dina personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna personuppgiftspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på oss som personuppgiftsansvarig, och innehåller information om vilka ändamål vi har för vår behandling, våra rutiner och säkerhetsåtgärder för vår behandling och de rättigheter som den registrerade har.

Om du vill läsa vår policy så klicka här.

Vår styrelse.

Ordförande
Magnus Täreby, överläkare, kirurgkliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Vice ordförande
Margaretha Åkeson, f.d. överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Kassör
Thomas Bogsjö f.d. kontorschef Handelsbanken, Borås

Sekreterare
Lars Westerholm, f.d. verksamhetschef vid sjukhusfysik, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Ledamöter
Sara Degerman-Carlsson, chefläkare, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås.

Anders Glemfelt, näringslivschef, Borås stad.

Camilla Häger, sjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Suppleanter
Marianne Larsson, undersköterska, hematolog- onkologavdelningen, Södra Älvsborgs sjukhus

Agne Wiberg, f.d. överläkare, öron-näsa-hals-kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Adjungerad ledamot
Dick Stockelberg, f.d. verksamhetschef, medicin- och onkologkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

 

 

Borås cancerfond

Stiftelsen Borås cancerfond bidrar till forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom det som när stiftelsen bildades var Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt och som idag är Södra Älvsborgs Sjukhus – SÄS (Borås och Skene) samt Alingsås Lasarett. Våra administrativa kostnader är mycket låga. Alla bidrag går i huvudsak till arbetet mot cancer och för livet.

 

Stiftelsen Borås cancerfond

Medicinsk teknik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 BORÅS

kansli@cancerfondenboras.se
033-616 34 64

Ge en gåva

Bankgiro: 5688-4315
Swish: 123 123 61 08